Ranking kierunków studiów „Perspektywy 2014”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz kolejny opracowała ranking kierunków studiów na polskich uczelniach wyższych. Wszystko z myślą o maturzystach oraz absolwentach studiów pierwszego stopnia, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacji.

Tegoroczny ranking „Perspektyw” powstał na podstawie analizy aż 33 szczegółowych kryteriów, które następnie podzielono na 8 podstawowych grup: prestiż akademicki, prestiż wśród pracodawców, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje i cytowania, innowacyjność, umiędzynarodowienie oraz warunki kształcenia.

W rankingu uwzględnionych jest 39 najpopularniejszych kierunków studiów, na których uczy się ponad 70% wszystkich polskich studentów. Do analizy nie włączono kierunków artystycznych. Badaniem zostały objęte wszystkie uczelnie akademickie w Polsce. Wśród nich za najlepszą uznano Uniwersytet Warszawski, a zaraz za nim uplasował się Uniwersytet Jagielloński, który na szczycie znajdował się przez ostatnie dwa lata. Trzecie miejsce to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W konkretnych grupach kryteriów ranking ukształtował się następująco: pod względem efektywności naukowej, prestiżu akademickiego oraz potencjału naukowego najwięcej punktów przyznano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a zanim Uniwersytetowi Warszawskiemu. Najbardziej innowacyjna w 2014 była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Najwyższą liczbą publikacji naukowych poszczycił się Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Najbardziej cenieni przez pracodawców są absolwenci Politechniki Warszawskiej, a na umiędzynarodowienie stawiała przede wszystkim Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Najlepsze warunki kształcenia panowały na uczelniach medycznych.

Najpopularniejsze kierunki, jakie wzięto pod uwagę do badania, podzielono na 7 grup: humanistyczne (filologie, języki obce i językoznawstwo; filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo i wiedza o regionach, teologia); techniczne (automatyka, robotyka i mechatronika; architektura i urbanistyka, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, kierunki IT, inżyniera produkcji); społeczne (dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia, socjologia, kierunki ekonomiczne, prawo, administracja), ścisłe (matematyka, chemia, fizyka i astronomia), przyrodnicze (biotechnologia, ochrona środowiska); medyczne i o zdrowiu (kierunki lekarskie, dentystyczne, farmacja, ochrona zdrowia, wychowanie fizyczne); oraz rolnicze, leśne i weterynaryjne (kierunki o żywieniu i żywności, kierunki rolnicze i leśne, weterynaria).

W rankingu prestiżu pracodawców według województw najwięcej punktów przedsiębiorcy przyznawali politechnikom. Zaś w rankingu typów uczelni najlepsze wyniki otrzymały: Uniwersytet Warszawski (uniwersytety), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (uczelnie rolnicze), Politechnika Warszawska (uczelnie techniczne), Szkoła Główna Handlowa (uczelnie ekonomiczne), Collegium Medicum UJ (uczelnie medyczne), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (uczelnie pedagogiczne) oraz AWF we Wrocławiu (AWF-y).

Najwyżej ocenioną uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, natomiast wśród wyższych szkół zawodowych na pierwsze miejsce trafiła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

 

Elżbieta Gwóźdź

Polecane

Żłobek prywatny czy państwowy: który wybrać?

Żłobek prywatny czy państwowy: który wybrać?

Jedną z pierwszych ważnych decyzji, którą podjąć muszą...

Metoda Silvy – dobry sposób na przyswajanie wiedzy?

Metoda Silvy – dobry sposób na przyswajanie wiedzy?

Zwolennicy metody Silvy przekonują, że opanowanie jej to...

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

Najpopularniejszym obecnie językiem, którego uczy się już...

Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski

Tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski

Język ukraiński i język polski należą do grupy języków...

Galeria zdjęć

Jak wybrać dobre gimnazjum? Jak wybrać odpowiednie studia? Jak dobrze przygotować się do egzaminu ustnego? Żłobek prywatny czy państwowy: który wybrać?
comments powered by Disqus